Fysioterapia

Fysioterapian tavoite on ylläpitää ja parantaa ihmisten toimintakykyä ja liikkumista. Fysioterapian keskeinen tehtäväkenttä on arvioida kuntoutujan yleistä terveyttä, liikkumista, toimintakykyä ja tehdä toimintarajoitteita hänen toimintaympäristössään. Hän arvioi myös apuvälinetarvetta ja ohjaa välineiden käyttöä. Kuntoutujaa aktivoidaan ja ohjataan ottamaan vastuu omasta terveydestään, toimintakyvystään ja näiden edistämiseen liittyvistä valinnoista yhteistyössä muiden asiantuntijoiden kanssa.

  • Tuki, – ja liikuntaelimistön fysioterapia
  • Ikäihmisten fysioterapia
  • Lasten ja nuorten fysioterapia
  • Neurologisten fysioterapia; kelan vaativa lääkinnällinen kuntoutus

Meille voit tulla fysioterapiaan ilman lähetettä, lääkärin kirjoittamalla lähetteellä, maksusitoumuksilla ja vakuutusyhtiöiden asiakkaana.

Liikehoidot- ja terapeuttinen harjoittelu

Fysioterapiassa terapeuttisella harjoittelulla tarkoitetaan aktiivisten ja toiminnallisten menetelmien käyttöä asiakkaan toimintakyvyn ja toimintarajoitteiden kaikilla osa-alueilla vaikuttamalla asiakkaan fyysisiin ominaisuuksiin ja kipuun sekä aktivoimalla hänen tietoista suhdettaan kuntoutumiseen. Tilanteesta riippuen voidaan harjoittaa asiakkaan hengitys- ja verenkiertoelimistön suorituskykyä, lihasvoimaa, lihaskestävyyttä, nivelten liikkuvuutta ja/tai motorisia taitoja, kuten kävelyä tai tasapanon hallintaa. Harjoittelun avulla voidaan lisätä ruumiinkehon hallintaa ja asiakkaan käsitystä osaamisensa mahdollisuuksista ja rajoista. Liikehoidot ja terapeuttinen harjoittelu ovat yksi tärkeimmistä fysioterapian toiminta-alueista. Tavoitteena on ehkäistä, korjata ja kompensoida ihmisen liikkumisen ja toimintakyvyn häiriöitä sekä ylläpitää ja parantaa jäljellä olevaa liikkumis- ja toimintakykyä. Harjoittelu on tarkoin ohjattua, ilman välinettä tai välineillä toteutettua, jolloin vastukskena toimii oma keho tai välineestä tuleva vastus. Harjoittelu voi olla tuki- ja liikuntaelinvaivoihin (esim. selkäongelmat, niskavaivat, nivelkivut, leikkausten jälkitilat, reuma), neurologisiin sairauksiin (esim. lihassairaudet, aivohalvaus, CP, MS, Parkinsonin tauti) tai vanhenemisesta johtuviin ongelmiin kohdistuvaa.

Fysikaaliset hoidot

Fysioterapiassa voidaan käyttää osahoitona erilaisia fysikaalisia hoitoja. Hoidoilla pyritään lievittämään kipua sekä rentouttamaan lihaksia akuuteissa sekä kroonisissa kiputiloissa. Ne myös vilkastuttavat hoitoalueen verenkiertoa ja niillä saadaan aktivoitua lihaksia. Käytettäviä hoitoja ovat mm. kylmähoito, syvälämpö eli ultraääni, erilaiset sähkökipuhoidot (TNS, DIDY ja interferenssi). Meillä on käytössä myös parafiinihoito, jota käytetään lämpöhoitona esim. reumaattisten nivelten hoitoon.

Pehmytkudoskäsittelyt

Mielestämme klassinen hieronta on yksi parhaimmista tavoista auttaa sinua siinä vaiheessa kun oma jumppaaminen ei enää auta, kivut ovat päässeet kroonistumaan tai jännitystila vain pahenee. Koulutuspohjaa fysioterapeuteiltamme löytyy valtavasti, joten jokaisen hieronnan aikana saat ensiarvoisen tärkeää tietoa omasta fysiikastasi ja hierontakäsittelyjä voidaan viedä halutessasi pidemmälle kohti fysioterapeuttista lähestymistapaa.

MDT-terapiamenetelmä

McKenzie menetelmän suosio on kiinnostanut tutkijoita maapallon useissa eri osissa ja se on yksi eniten tutkituista nykyisistä selkäpotilaiden diagnosointi ja hoitomenetelmistä. Maailmalla tehtyjen tieteellisten tutkimusten pitkä lista osoittaa diagnostisen prosessin ja hoitosysteemin tehokkuuden. Mekaaninen diagnostisointi ja hoito alkaa potilaan taudinkuvan määrittelyllä ja fyysisellä tutkimuksella, missä pääpaino on oireiden analysoinnissa suhteessa tiettyihin toistettuihin rangan liikkeisiin ja pitkäkestoisiin asentoihin. Potilaalle suunnitellaan yksilöllinen hoito-ojelma hänen kipunsa, sentralisaatio-ilmiön ja liikkeiden käyttäytymisen perusteella. Robin McKenzien kuvaama sentralisaatio-ilmiö on kliinisesti havainnoitavissa oleva ilmiö, missä tiettyjen liikkeiden tai asentojen vaikutuksesta rankaoireiden voimakkuus ja sijainti vähenee raajan periferisissä osissa voimistuen sentraalisesti paikallistuen selkärangan alueelle.

Hoidon päätavoitteina ovat:

1. Poistaa kipu

2. Palauttaa rangan täydellinen toiminta

3. Ehkäistä vaivan uusiutuminen ja progressiivinen paheneminen

Hoito koostuu spesifeistä harjoituksista, asennon hallinnan opetuksesta, liikkeistä ja ennaltaehkäisystä sekä ensiapu-ohjeiden opetuksesta uusien kipuepisodien pahenemisen ehkäisemiseksi. Harjoitukset alkavat AINA ensin potilaan suorittamilla asennoilla ja liikkeillä, ja vasta, jos on tarpeellista edetään vähitellen terapeutin suorittamiin tekniikoihin. Näistä itse-hoito harjoituksista muodostuu potilaalle yksilöllinen mahdollisen seuraavan episodin ensiapu ennaltaehkäisemään oireiden paheneminen. Periaatteena on opettaa potilas hoitamaan itse itsensä, ja minimoimaan uuden episodin vaaratekijät ja selviämään uusiutuvasta selkäkipuepisodistaan omatoimisesti. McKenzie menetelmällä voidaan nopealla ja luotettavalla tavalla määritellä potilaat, jotka hyötyvät mekaanisesta terapiasta nopeasti, hitaammin tai ei ollenkaan ja erotusdiagnostisoida myös ne potilaat, jotka saattavat tarvita leikkaushoitoa tai muuta lääketieteellistä hoitoa tai muuta terapiaa. Tämä menetelmä eroaa muista manuaalisista menetelmistä siinä, että mobilisaatioon ja manipulaatioon mennään vasta sitten, kun potilaan itsenäisesti suorittamat harjoitteet on täysin hyödynnetty oireiden poistamiseksi. Näin voidaan ennaltaehkäistä voimakkaiden manuaalisten tekniikoiden mahdollisesti aiheuttamat kudosvauriot.

Asentohuimaushoidot

Hyvälaatuinen asentohuimaus erotetaan aina niska- tai aivoperäisestä huimauksesta. Hyvälaatuinen asentohuimaus alkaa usein äkillisesti ja se tuntuu pyörivältä, karusellimaiselta huimaukselta. Tällainen huimaus johtuu sisäkorvan kaarikäytäviin kulkeutuneesta sakasta, joka antaa meille väärää tietoa pään liikkeistä ja asennoista. Hyvälaatuiseen asentohuimaukseen on olemassa hoitokeinoina liikepatteristoja, joilla on tutkitusti apua. Vastaanotolla tutkitaan tilanne kummastako korvasta oire tulee ja saat hoito-ohjeet, mikäli kyse on asentohuimauksesta!

Kinesioteippaus

Kinesioteippaus on monipuolinen erilaisia teippausmenetelmiä hyödyntämä tekniikka, jonka tarkoituksena on auttaa erilaisten tuki- ja liikuntaelimistön tai neurologisten oireiden hoidossa ja osana kuntoutusta, myös turvotuksen hoitoon käytetään lymfateippausta. Riippuen teippauksesta se voi lievittää kipua, tehostaa verenkiertoa, lievittää turvotusta, rauhoittaa/rentouttaa lihasta tai päinvastoin aktivoida inaktiivista lihasta. Teippi on puuvillaista ja elastista ja sen ominaisuuksien vuoksi se voi kestää useitakin päiviä (3-8 päivää). Teippaus tulee suorittaa oikeaoppisesti, jotta siitä olisi apua. Ensimmäistä teippausta tehdessä kannattaa turvautua ammattilaisen, kuten fysioterapeutin apuun. Riippuen teipattavasta alueesta ja teippauksen luonteesta, voi teippauksen jatkossa suorittaa itse tai kaverin kanssa ammattilaisen antamia ohjeita noudattaen.

Meillä ammattitaitoiset ja kursseja käyneet fysioterapeutit arvioivat ja tekevät ongelmaasi sopivat kinesioteippaukset. Teippauksia tehdään hoitojen yhteydessä tai voit varata ajan vain teippaukseen.

Akupunktio

Länsimaisen lääketieteen akupunktion teho selittyy hoitoalueen endorfiinituotannon, lisääntyneen verenkierron ja kudoksen rentoutumisen kautta. Akupunktiohoidossa aiheutetaan neulaärsytystä tarkoin määriteltyjen pisteiden kautta ja näin herätetään elimistön oma puolustus ,- ja vammahoitoreaktio jolloin alkaa erittyä kipua lievittäviä aineita kuten kortisosolia ja serotoniinia. Hyviä käyttöalueita ovat mm niska,- ja hartia-alueen kiputilat sekä tenniskyynärpää ja muut käden alueen kiputilat. Myös purentaongelmista kärsivien purenta-alueen lihasten rentouttamiseen hyvä hoitokeino.

Leikkausta edeltävä ja jälkeinen kuntoutus

Leikkausta edeltävä aika on tärkeä leikkaushoidon onnistumiselle.  Enne leikkausta tehtävät harjoitteet auttavat palautumaan nopeammin leikkauksesta mutta ovat tukemassa myös  leikkauksen jälkeistä kuntoutumista. Olemme mm Nivelsairaala Coxan leikkauspotilaiden kuntoutuspaikka. Käytössämme on sairaaloiden linjaukset leikkausten jälkeisestä kuntoutumisesta.

Manuaalinen terapia

Manuaalisessa terapiassa tutkitaan asiakkaan fyysistä suorituskykyä, hermo-, lihas- ja niveltoimintoja sekä poistetaan ja ennaltaehkäistään tuki- ja liikuntaelimistön toimintarajoitteita. Tavoitteena on kivun lievittäminen, fyysiseen suorituskykyyn ja nivelten toimintaan vaikuttaminen sekä neuraalikudoksen ja lihasten toiminnan normalisointi. Manuaalisen terapian menetelmiä ovat pehmytkudosten käsittelyt, nivelten mobilisointi, liikehoidot,  stabilointi ja manipulointi sekä avustettu terapeuttinen hajoittelu.

Fasciakäsittely

Fascia- eli lihaskalvokäsittelyllä tarkoitetaan kudosten ympärillä olevien kalvojen käsittelyä manuaalisesti. Fascia antaa lihakselle sen muodon, suojaa lihaksia vaurioilta ja välittää mekaanisia voimia. Joissain tapauksissa fasciajärjestelmä voi tiukentua, jolloin se voi aiheuttaa esim. kipua tai liikkuvuuden vähentymistä. Fasciakäsittelyssä avataan näitä kalvoja, jotta saataisiin kipua lievitetty, liikkuvuutta parannettua ja aineenvaihduntaa tehostettua. Kaikki fysioterapeuttimme ovat käyneet erilaisilla fascia – ja teippauskursseilla ja omaavat hyvät manuaaliset taidot näiden suhteen.

Lihaskuntokartoitus

Lihasvoimamittauksella saat tietoa tämänhetkisestä lihasvoimastasi. Meillä voit mitata myös kestävyyskuntoa polkupyörällä tai juoksumatolla. Polkupyöräergometritesti mittaa maksimaalista suorituskykyä. Testissä poljetaan nousevalla polkemisteholla uupumukseen asti. Testi on rasittava. Juoksumatolla tehtävässä mittauksessa mitataan maitohappopitoisuutta ja määritetään aerobinen ja anaerobinen kynnys.

Kraniosakraaliterapia

Kraniosakraaliterapia on John E. Upledgerin (DO.OMM) kehittämä hoitomenetelmä. Se on hyvin pehmeä manuaalinen terapia, joka tukee kehon kraniosakraalijärjestelmän tasapainottumista. Kraniosakraalijärjestelmä muodostuu aivoista, selkäytimestä, aivo-selkäydinnesteestä, aivokammioista ja aivoja sekä selkäydintä suojaavista kalvoista. Lisäksi osana tätä järjestelmää ovat kalvoihin kontaktissa olevat luut, kallon luut ja ristiluu, sekä koko kehon faskiajärjestelmä. Vaikuttamalla kraniosakraalijärjestelmään ollaan yhteydessä myös keskushermostoon, niin kehon autonomiseen kuin ääreishermostoonkin. Hermosto kontrolloi ja ohjaa kaikkia kehon eri järjestelmiä, sisäelimiä, kudoksia ja solua. Kraniosakraaliterapia voi tarjota apua moneen vaivaan aina jännityksestä ja pelkotiloista unettomuuteen, kroonisiin kiputiloihin, vatsavaivoihin, stressiin ja purentaongelmiin.

Kuntosaliohjaus osana kuntoutusta

Saliohjelman laadinta, laitteisiin tutustuminen, tekniikan läpikäynti, sekä perusteet kuntosaliharjoittelulle. Lähtötasostasi riippumatta pääset hyvään alkuun ja kehityt varmasti.

Purentafysioterapia

Purentaelinten toimintahäiriöt ovat yhteisnimitys purentalihaksiin ja /tai leukaniveliin sekä näitä lähellä oleviin kudoksiin liittyville ongelmille. Tavallisimpia oireita ovat leukaniveläänet, kipu purentaelinalueella, liikerajoitukset leukanivelissä, päänsärky, kasvojen kivut, korvakipu, leukojen väsyneisyys ja jäykkyys, kivut kielessä, ikenissä, hampaissa, kurkun kiristys, palan tunne kurkussa, äänen tuoton ongelmat, lihassäryt niskoissa, hartioissa ja säteilykipu yläraajoihin.

Oireita aiheuttaa mm. synnynnäiset purennan virheet, yöllinen hampaiden pureminen yhteen sekä siihen liittyvä hampaiden narskuttelu. Oireita voivat pahentaa myös mm neurologiset sairaudet sekä tapaturmat.

Terapialla pyritään helpottamaan purentavirheistä johtuvia kiputiloja ja löytämään ongelmaan oikeat tukitoimet joilla oireiden aiheuttajat saataisiin pois.

Lymfaterapia

Syöpähoitojen jälkitilana syntyneet lymfaödeemat, muut turvotusta aiheuttavat ongelmat ovat osa asiakkaistamme, mutta lymfaterapiasta hyötyy myös kipuasiakkaat; reumaperäiset, akuutin tai kroonistuneen kivun kanssa painivatkin.

Lymfahoidon Kokonaisuus –terapia LYKO on fysioterapian erikoisala, jolla hoidetaan eri syistä syntyneitä turvotuksia ja niiden seurauksia sekä vaivoja tai sairauksia, joiden yhtenä oireena on turvotus.

Imusuonisto, jonka toimintaa Lymfahoidon Kokonaisuus l. LYKO-terapialla tuetaan, on verenkierron kanssa rinnakkainen kuljetusjärjestelmä. Sen tärkein tehtävä on poistaa kudoksista kapillaariaineenvaihdunnan seurauksena sinne jäänyt neste- ja valkuaisaine-kuorma.

Pääindikaation LYKO –terapialle muodostavat lymfaödeeman eri muodot. Lymfaödeemassa imusuoniston kuljetuskapasiteetti on laskenut tasolle, joka on riittämätön kudoksiin jääneen kuorman poistamiseksi. Seurauksena on imusuoniston mekaanisesta vajaatoiminnasta johtuva valkuaisainerikas turvotus, lymfaödeema. Sen syyt voivat olla primäärejä (imusuoniston synnynnäinen kehityshäiriö) tai sekundaareja (imusolmukkeiden poisto ja sädetys, laajat imusuonistoa vahingoittaneet muut operaatiot, traumat tai toistuneet infektiot; yleensä erysipelas l. ruusu). Lymfaödeema on alueellinen, mutta krooninen ja useimmissa tapauksissa etenevä sairaus, jonka ainoa toimiva hoito on LYKO-terapia. Aikainen terapian aloittaminen tuottaa parhaimmat hoitotulokset, mutta myös pitkälle edenneissä tapauksissa (lymfostaattinen elefantiasis) voidaan turvotusta aina vähentää.

Suomen Lymfahoitoyhdistys

Alaraaja-analyysit ja pohjalliset

Lisää terveyttä, mukavuutta ja suorituskykyä!

Footbalance Medical-pisteessämme Ilmajoella jalan ongelmiin erikoistunut fysioterapeutti suorittaa alaraaja-analyysin, jolla testataan jalkaterän, nilkan, polven ja lonkan liikeradat. Samalla tarkastetaan nivelsiteiden tuki- ja lihasvoima sekä alaraajojen ja selän yhteistoiminta. Tehdyn analyysin perusteella fysioterapeutti saa tarpeelliset tiedot alaraajojen ongelmista ja voi näin muotoilla asiakkaan omiin tarpeisiin mahdollisimman hyvin sopivat pohjalliset.

Pohjalliset muotoillaan jalan ollessa suorassa asennossa. Lisäksi niihin rakennetaan tarpeen mukaan pehmusteet ja yksilölliset kiilaukset ohjaamaan alaraajojen toimintaa kohti keskiasentoa ja luonnollista liikettä. Tutkimukset ja hoito kuuluvat Kelan korvauksen piiriin, kun alaraajatutkimukseen tullaan lääkärin lähetteellä.Pohjallisten valmistukseen varataan kolme tapaamista:

– Ensimmäisellä kerralla tehdään analyysi ja pohjallisten valmistus. Saat pohjalliset mukaan heti!

– Toisella kerralla noin viikon kuluttua tarkistetaan että pohjalliset ovat sopivat ja tehdään tarvittavat kiilaukset.

– Vielä kuukauden kuluttua tarkistamme että pohjalliset ja mahdolliset kiilaukset ovat varmasti sinulle sopivat!

Lasten fysioterapia

Lasten fysioterapian tarkoituksena on tukea ja aktivoida lapsen sensomotorista kehitystä eri  ikäkausina.

Fysioterapiassa luodaan yhdessä tavoitteet lapsen, läheisten ja muiden lapselle merkityksellisten toimijoiden kanssa. Tärkeä osa on lähipiirin ohjaaminen siten että lapsen kuntoutus toteutuu myös arjessa. Fysioterapiassa huomioidaan lapsen omat tavoitetasot ja voimavarat.

Motoristen taitojen harjoittelu toteutetaan monipuolisesti lapsen normaaleissa ympäristöissä, innostavien välineiden avulla ja ympäristön mahdollisuuksia hyödyntäen esim. leikkipuisto.

Terapiakäyntejä toteutetaan tiloissamme, päiväkodeissa, kouluissa ja kotona.

Pidempiaikaisen kuntoutuksen lisäksi arviointeja ja ohjausta annetaan lievimmissä kehitysviivästymissä sekä tuki- ja liikuntaelinvaivoihin ja liikkumiseen liittyvissä ongelmissa. Arviointiin voit hakeutua myös ilman lääkärin lähetettä.

Lasten fysioterapiaan voi tulla Kelan avoterapiapalveluiden sopimuksella, kuntien, erikoissairaanhoidon  ja vakuutusyhtiöiden maksusitoumuksilla sekä itsemaksavana.